Locations

Dhaka

Rajshahi

Rangpur

Sylhet

Chattogram

Khulna

Mymensingh

Mirpur, Kazipara

Address

1314 Monipur, Rokeya Sharani
Kazipara, Mirpur

Mobile

01730731254

Email

info@hatil.com

Tejgaon, Dhaka

Address

214 Tejgaon Gulshan Link Road
Tejgaon Dhaka-1208

Mobile

01713441003

Email

info@hatil.com

Uttara, Dhaka

Address

H-13,Sector-13,Sonargoan Janapath
Uttara

Mobile

01713441002

Email

info@hatil.com

Bogura

Address

Shahid Abdul Zabber Sarak
Jaleswaritola Bogura

Mobile

01713441015

Email

info@hatil.com

Rangpur

Address

House # 3, Road # 2
Dhap Lalkhuti, Rangpur.

Mobile

01730359485

Email

info@hatil.com

Mirabazar, Sylhet

Address

14/2 Shebok, Tamim Complex
(Ground Floor, 1st Floor, 2nd Floor), Mirabazar

Mobile

01730872616

Email

info@hatil.com

Chattogram

Address

3 D Bayazid Bostami Road.
Sholashahar ( Old NSL Textiles Ltd).

Mobile

01730731289

Email

info@hatil.com

Chattogram, Cumilla

Address

Khan Zaman Tower (1st Floor)
H# 684, Jhawtala,Cumilla-3500

Mobile

01713441013

Email

info@hatil.com

Khulna

Address

55 KDA Ave, Khulna – 9000

Mobile

01713441024

Email

info@hatil.com

Mymensingh

Address

Azad Steel House, 5/B-2 shehora road,
Dhaka-Mymensingh Rd, Mymensingh

Mobile

01713441014

Email

info@hatil.com